Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Kytičky v knihovně

V rámci Měsíce knihy si byly děti z kytičkové třídy povídat s paní knihovnicí v městské knihovně. Dozvěděly se vše o půjčování knížek, několik knih si mohly prohlédnout a poslechnout jejich čtení a na závěr navštívily lanové centrum za KD.

Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka