Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Mikulášská nadílka

V letošním roce nás navštívil pouze pan Mikuláš s andělem, protože v pekle mají karanténu. Ale čert poslal andělovi dopis s hříšníky, kteří slíbili panu Mikulášovi, že se určitě polepší. Děti zazpívaly a zatančily, potom dostaly jako dárek andělskou jahodovou vatu, to byla dobrota!

Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka