Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Motýlci-vycházka

Děti z motýlkové třídy se vypravily na zajímavou vycházku, kdy pozorovaly velký jeřáb, který pomáhal při bourání komína u bývalé kotelny Na Mušce. Při zpáteční cestě se zastavily u p. Novotného, kde se mohly podívat na hada, jak se vyhřívá na sluníčku.

Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka