Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Motýlková třída v parku

Motýlková třída byla v rámci tématu Barvy podzimu v městském parku, kde děti sbíraly přírodniny a hrály si s listím.

Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka