Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Návštěva knihovny

V rámci Měsíce knihy si byly děti z motýlkové a kytičkové třídy povídat s paní knihovnicí v městské knihovně. Na závěr si vybraly a vypůjčily knížku, kterou si budou číst před spaním v MŠ.

Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka