Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Návštěva předškoláků v ZŠ Komenského

Základní školou Komenského jsme byli pozváni na sportovní dopoledne na jejich pěknou zahradu. Na zahřátí si děti zatančily a poté si zasoutěžily na různých stanovištích. Všichni si to náramně užili a za šikovnost byly všem předány medaile.

Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka