Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Pokyny k platbě na školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, žádáme vás o zřízení trvalého příkazu na měsíce září 2019 – červen 2020.
Předškoláci (děti narozené do 31. 8. 2014):880 Kč
Ostatní mladší děti:1 470 Kč

Číslo účtu MŠ:2910884/0300
Variabilní symbol:prvních šest číslic rodného čísla dítěte
Specifický symbol:1920
Konstantní symbol:0000
Zpráva pro příjemce:jméno dítěte
Splatnost:do 10. v kalendářním měsíci

Vyúčtování přeplatků bude provedeno 2× ročně a zasláno na váš účet.

Směrnice o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole dle školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 O předškolním vzdělávání

Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka