Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Sluníčka v knihovně

Děti ze sluníčkové třídy navštívily městskou knihovnu, kde si  povídaly s paní knihovnicí o půjčování knížek. Paní knihovnice jim dávala hádanky, společně třídily a skládaly obrázky zvířátek.

Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka