Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Správná výživa u předškoláků

Vitamíny a zase vitamíny byly náplní druhého týdenního tématu Ovoce a zelenina. Děti se naučily pojmenovávat a později i rozlišovat známé i méně známé druhy ovoce a zeleniny. Z doneseného ovoce a zeleniny proběhla tradiční ochutnávka. Naučily se také pěknou báseň Správná výživa, pohybovou hru Brambora a na závěr tématu vyrobily krásné "ohniště" s bramborou.

Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka