Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Třída plná sluníček

Děti ze sluníčkové třídy si namalovaly znak svojí třídy. Sluníčka vyrobily z brambor a párátek a společně sestavily z víček z pet lahví.

Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka