Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Ukázka florbalu

V tělocvičně naší mateřské školy probíhal nábor do florbalového oddílu IBK. Zúčastnily se ho děti z motýlkové a kytičkové třídy. S dětmi si udělal rozcvičku maskot Holub Emílek a poté se rozdělily do tří družstev a již si prakticky zkoušely své dovednosti s florbalovou hokejkou. Domů odcházely všechny děti velice nadšené a pro florbal zapálené!

Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka