Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Vánoční posezení v motýlkové třídě

Nejprve jsme rodičům předvedli krátké vystoupení s tanečky a koledami v tělocvičně. Poté jsme se přesunuli do naší motýlkové třídy, kde jsme spolu s rodiči vyráběli různé dárečky a poseděli při malém občerstvení.

Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka