Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Jaro v naší MŠ

V naší mateřské škole se už těšíme na jaro, hry dětí venku, na kytičky i zpěv ptáků. Děti z motýlkové třídy obcházely všechny třídy s Morenou a z celé školky vyháněly zimu!

Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka