Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Kytičky v knihovně

Dnes, v rámci měsíce knihy, se byly děti z kytičkové třídy podívat v městské knihovně. Čekal je tam velmi zajímavý program, připravený paní knihovnicí, který byl pojat na téma Ferda Mravenec. Po skončení programu měly děti ještě volnou chvilku, kterou využily hraním si na přilehlém hřišti.

Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka