Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Plavecký kurz 2023

Letošního plavání se kromě beruškové třídy zúčastnily všechny naše ostatní třídy, které střídavě dojížděly do Plavecké školy v Pardubicích. Děti se v jednotlivých družstvech seznamovaly  se základními plaveckými technikami. A plavaly tak vydatně, až se doplavaly k poslední hodině, kterou si zpestřily nejen pobytem ve vířivce, ale i jízdami na skluzavce. A protože všichni PLAVÁČCI byli opravdu šikovní a zároveň i odvážní, odměna v podobě "mokrého vysvědčení" a pěkné fotografie je neminula. Závěrem přejeme nejen našim plaváčkům, ale i ostatním dětem ze školky krásné prázdniny plné sluníčka!

Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka