Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Pokyny k platbě na školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, žádáme vás o zřízení trvalého příkazu na měsíce září 2022 – červen 2023.
Předškoláci (děti narozené do 31. 8. 2017):1 100 Kč
Ostatní mladší děti:1 900 Kč

Číslo účtu MŠ:2910884/0300
Variabilní symbol:prvních šest číslic rodného čísla dítěte
Konstantní symbol:0000
Zpráva pro příjemce:jméno dítěte
Splatnost:do 10. v kalendářním měsíci

Vyúčtování přeplatků bude provedeno 2× ročně a zasláno na váš účet.

Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka