Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Příprava na zápis

Naši předškoláci se pečlivě připravovali na zápis do školy a za úspěšné absolvování testu předškolní zralosti byli odměněni pěkným diplomem.

Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka