Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Články

Motýlci a kytičky v pohádkovém lese

I když nám počasí moc nepřálo, výlet jsme si užili. Prohlédli jsme si krmelec, potom jsme šli po cestě podle barevných fáborků, které nás vedly k různým stanovištím s pohádkovými…

Celý článek

Sluníčka v pohádkovém lese

Děti ze sluníčkové třídy jely na výlet do pohádkového lesa. Postavičky z pohádek pro ně připravily různé úkoly. V cíli na ně čekala ježibaba a dala jim voňavé perníčky.

Celý článek

Berušky - tvoření s tatínky

Ve čtvrtek 9. května tatínci s dětmi v beruškové třídě vyrobili dárek pro svoji maminku k Svátku matek.

Celý článek

Čarodějnice - motýlková a berušková třída

Čarodějnický rej u motýlků probíhal ve třídě i v tělocvičně, kde se k nám připojily i děti beruškové.

Celý článek

Čarodějnice - sluníčková a kytičková třída

Čarodějnice a čarodějové z kytičkové a sluníčkové třídy prožili svůj kouzelný den při hrách, tancích a soutěžích - např. hod na cíl, skákání na míči a v pytli, chůze na chůdách.

Celý článek

Návštěva ZUŠ

Děti z kytičkové třídy byly pozvány na výtvarnou dílničku do Základní umělecké školy Karla Malicha. Zde se seznámily s keramickou hlínou, ze které si na závěr vyrobily mističky.

Celý článek

Sluníčka - dopravní výchova

Děti ze sluníčkové třídy si postavily ze stavebnic město, silnice, koleje a nádraží. Nalepily si obrázek a zahrály si pohybovou hru Na auta. Na zahradě jezdily na odrážedlech.

Celý článek

Motýlci výlet do Moravan

V rámci tématu Doprava kolem nás vyjela motýlková třída na dopolední výlet vlakem. Cílem byly Moravany, kde jsme na nádraží viděli projíždět rychlíky (Leo…

Celý článek

Motýlci-vycházka

Děti z motýlkové třídy se vypravily na zajímavou vycházku, kdy pozorovaly velký jeřáb, který pomáhal při bourání komína u bývalé kotelny Na Mušce. Při zpáteční cestě se zastavily u…

Celý článek

Sluníčka - velikonoční tvoření

Děti ze sluníčkové třídy se těší na Velikonoce. Aby to měly doma pěkně vyzdobené, vyrobily si spolu s rodiči několik velikonočních dekorací.

Celý článek

Motýlci v parku

Děti z motýlkové třídy se byly podívat v městském parku, pozorovaly kvetoucí keře, květiny, pučící stromy a poslouchaly zpěv ptáků.

Celý článek

Škola v přírodě - foto pokračování

Obsah článku

Celý článek

Škola v přírodě 2019

První zpráva: dojeli jsme dobře, jdeme se ubytovat, je tady moc hezky.

Celý článek

Sluníčka v knihovně

Děti ze sluníčkové třídy navštívily městskou knihovnu, kde si  povídaly s paní knihovnicí o půjčování knížek. Paní knihovnice jim dávala hádanky, společně třídily a skládaly…

Celý článek

Jaro v naší MŠ

V naší mateřské škole se už těšíme na jaro, hry dětí venku, na kytičky i zpěv ptáků. Děti z motýlkové třídy obcházely všechny třídy s Morenou a z celé školky vyháněly zimu!

Celý článek
« Novější článkyStarší články »

Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka