Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka

Články

Tablo předškoláků

Tablo našich letošních předškoláků je vystaveno v prodejně M-byt na náměstí v Holicích.

Celý článek

Kytičková třída plavecký kurz

Jako každým rokem i letos jezdíme na plavecký kurz do Aquacentra v 

Celý článek

Sluníčková třída plavecký kurz

Jako každým rokem i letos jezdíme na plavecký kurz do Aquacentra v Pardubicích, kde se učíme základům plavání. Za odměnu se pak můžeme projet na tabogánu.

Celý článek

Motýlci na Městském úřadě

Motýlková třída byla v rámci tématu Město, kde bydlím navštívit a prohlédnout si budovu MÚ. Viděli jsme obřadní síň, kancelář pana starosty, místostarosty a velice se nám líbilo na…

Celý článek

Sluníčková třída v DDM

Děti ze sluníčkové třídy prožily dopoledne plné soutěží v DDM při oslavě Mezinárodního dne dětí.

Celý článek

Duhový týden - kytičková třída

Různé barvy se nám promítaly do všech školních činností. Kromě základních barev jsme procvičovali i jejich odstíny a složení. Jako žluťásci jsme navštívili školní jídelnu a jako…

Celý článek

Duhový týden - sluníčková třída

Děti ze sluníčkové třídy si také každý den procvičily jednu barvu. Vyhledávaly předměty stejné barvy, nakreslily si duhu, třídily víčka podle barev, hrály pohybovou hru Smíchejte se…

Celý článek

Duhový týden - motýlková a berušková třída

V týdnu od 20. do 24. května 2019 probíhal v celé mateřské škole duhový týden. Každý den děti nosily viditelnou část oblečení určité barvy : pondělí bílá, úterý žlutá…

Celý článek

Kytičky - výlet vlakem

I když nám počasí moc nepřálo, vydali jsme se na výlet vlakem do Pardubic. Naším cílem bylo pozorování vlaků, práce na Českých drahách a také výborná zmrzlina na vlakovém nádraží…

Celý článek

Kroužek pokusů- Motýlci

Společně s rodiči jsme si užili poslední "pokusy". Nejdříve ve třídě ve dvojicích a za pomoci provázku jsme stavěli komíny a potom na zahradě pouštěli lodičky z modelíny a sledovali…

Celý článek

Motýlci a kytičky v pohádkovém lese

I když nám počasí moc nepřálo, výlet jsme si užili. Prohlédli jsme si krmelec, potom jsme šli po cestě podle barevných fáborků, které nás vedly k různým stanovištím s pohádkovými…

Celý článek

Sluníčka v pohádkovém lese

Děti ze sluníčkové třídy jely na výlet do pohádkového lesa. Postavičky z pohádek pro ně připravily různé úkoly. V cíli na ně čekala ježibaba a dala jim voňavé perníčky.

Celý článek

Berušky - tvoření s tatínky

Ve čtvrtek 9. května tatínci s dětmi v beruškové třídě vyrobili dárek pro svoji maminku k Svátku matek.

Celý článek

Čarodějnice - motýlková a berušková třída

Čarodějnický rej u motýlků probíhal ve třídě i v tělocvičně, kde se k nám připojily i děti beruškové.

Celý článek

Čarodějnice - sluníčková a kytičková třída

Čarodějnice a čarodějové z kytičkové a sluníčkové třídy prožili svůj kouzelný den při hrách, tancích a soutěžích - např. hod na cíl, skákání na míči a v pytli, chůze na chůdách.

Celý článek
« Novější článkyStarší články »

Mateřská škola Pardubická, Holice Ostrovy radosti pro vaše sluníčka